PRIVACYBELEID

Clybouw Bedrijfrevisoren hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en als onderdeel van ons streven naar privacy, publiceren we dit privacybeleid. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op www.clybouw.net waar dit privacybeleid wordt gepubliceerd of waar ernaar verwezen wordt . Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die offline worden verzameld of op gegevens die worden geplaatst of aangeleverd door derden.


A. Verzamelde gegevens

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die via de site worden verzameld en niet op gegevens die langs andere weg door ons worden verzameld.

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of gegevens op basis waarvan u identificeerbaar bent, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam of in sommige gevallen uw IP-adres indien dit kan worden gebruikt om u te identificeren.

Clybouw Bedrijfsrevisoren verzamelt en bewaart de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kunnen wij ook uw Persoonsgegevens verzamelen omdat wij deze waarnemen of kunnen afleiden uit uw interactie met de site (bijvoorbeeld doordat wij informatie krijgen via cookies (zie hieronder). De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen is afhankelijk van uw specifieke activiteiten en de producten of diensten die wij aan u leveren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van manieren waarop wij Persoonsgegevens verzamelen via de site:

 • we kunnen uw voornaam, achternaam en product- of dienstgegevens verzamelen als u contact met ons opneemt met een vraag over onze producten of diensten;
 • we kunnen uw voornaam, achternaam, adres en factuurgegevens verzamelen als u een product of dienst aanschaft op de site;
 • we kunnen uw voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres en factuurgegevens verzamelen als u informatie downloadt van een site;
 • we kunnen uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzamelen als u ervoor kiest om een onderzoek in te vullen;
 • we kunnen ook gegevens verzamelen over uw computer, mobiele telefoon, persoonlijke elektronische apparaten en alle andere soortgelijke elektronische of mobiele apparaten, inclusief, voor zover beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en het verzamelen van samengevoegde informatie. Dit zijn statistische gegevens over de browse-activiteiten en -patronen van onze gebruikers die geen Persoonsgegevens bevatten die u identificeren. We kunnen ook registratiegegevens of andere informatie over uw product of dienst verzamelen.
 • we kunnen uw naam en mobiele telefoonnummer verzamelen als u toestemming geeft voor het ontvangen van automatisch gekozen en/of vooraf opgenomen telemarketing berichten van of namens ons op uw mobiele nummer.
 • we kunnen uw naam en mobiele telefoonnummer verzamelen als u toestemming geeft voor het ontvangen van sms/mms-berichten van of namens ons op uw mobiele nummer.
 • we kunnen uw voor- en achternaam verzamelen, uw e-mailadres (ID), wachtwoord, schermnaam en geboortedatum om content te kunnen uploaden of om commentaar toe te voegen op de site;

De bovenstaande lijst is niet volledig maar geeft voorbeelden van de Persoonsgegevens die via de site kunnen worden verzameld. Als u niet wilt dat  Clybouw Bedrijfsrevisoren Persoonsgegevens verzamelt, verstrek deze dan niet aan ons.

De informatie die wij kunnen ontvangen wanneer u de site gebruikt, is onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Apparaatinformatie kan productcode of modelnummer omvatten, uw IP-adres, productcategorie of F/W- en S/W-informatie, landcode of apparaat-id (MAC-adres, UUID enz.).
 • Accountinformatie. Wanneer u zich voor het eerst op de site registreert, wordt u gevraagd om bepaalde gegevens in te voeren, zoals uw e-mailadres , telefoonnummer, naam en adres.
 • Informatie over het gebruik verwijst naar alle informatie die verzameld is van de site zoals welke actie is toegepast op de site zoals het klikken op logs; uw registratiegegevens of hoe u de site gebruikt. .
 • IP-adres. Wanneer u de site gebruikt, kunnen we automatisch uw IP-adres vastleggen (het unieke adres dat uw computer op internet identificeert) dat automatisch wordt herkend door onze server.
 • Cookie. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over wat u op de site doet.
 • Webbeacons. (ook bekend als "clear gifs," "web bugs" of "pixel-tags") "Webbeacons" zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie, vergelijkbaar met cookies, en ze worden gebruikt om de gebruikers te tellen die bepaalde pagina's van de site hebben bezocht en om te helpen bij het bepalen van de effectiviteit van promotionele of publicitaire campagnes. Wanneer gebruikt in met HTML opgemaakte e-mailberichten, kunnen webbeacons de afzender vertellen of en wanneer het e-mailbericht is geopend. In tegenstelling tot de cookies, die worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer van een gebruiker, zijn webbeacons onzichtbaar ingesloten op webpagina's.

COOKIEBELEID

De site maakt gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren.

Door de site te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid. Als u het gebruik van deze cookies niet accepteert, schakel ze dan uit volgens de instructies in dit cookiebeleid.

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die de cookie herkent. Cookies zijn handig omdat ze ervoor zorgen dat een website het apparaat van een gebruiker herkent.

Cookies hebben veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en over het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook helpen ervoor te zorgen dat advertenties die u online ziet beter aansluiten bij u en uw interesses.

Ga voor meer informatie over cookies naar http://www.allaboutcookies.org/. Hier kunt u ook zien welke cookies op uw apparaat zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP DE SITE?

We gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketing of die onthouden waar u op internet was. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.
 • Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat bezoekers te herkennen en het aantal te tellen en om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op onze website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
 • Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Gegevens die worden verzameld door cookies van Google Analytics worden doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met haar privacybeleid. Ga naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. voor een overzicht van de privacy bij Google en hoe dit van toepassing is op Google Analytics. U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics via https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631
 • Functionele cookies Deze worden gebruikt o m u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Deze cookies verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen zijn anoniem en ze worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

HOE COOKIES UIT TE SCHAKELEN OF TE VERWIJDEREN?

U kunt cookies uitschakelen door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter in uw browserinstellingen alle cookies uitschakelt (inclusief strikt noodzakelijke cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van de Sites.

Als u een cookie of categorie van cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. Dit moet u apart in uw browser doen.

Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. U kunt ook in uw browser naar de optie 'Help' gaan voor meer informatie.

Bekijk de onderstaande links voor meer informatie over de cookie-instellingen voor uw browser:

B. Gebruik van gegevens

We gebruiken de via deze site verzamelde Persoonsgegevens primair voor de volgende doeleinden:

 • om diensten te leveren;
 • om een transactie uit te voeren of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd;
 • om ervoor te zorgen dat de site aansluit op uw wensen;
 • om het voor ons mogelijk te maken inhoud te ontwikkelen en publiceren die zo relevant mogelijk voor u is;
 • om u zo nodig op de hoogte te brengen van belangrijke aanpassingen in dit privacybeleid;
 • om contact met u op te nemen als reactie op aanmeldingsformulieren, zoals een koppeling voor het opnemen van contact of andere vragen;
 • om te voldoen aan wettelijke voorschriften;
 • voor interne administratiedoeleinden.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van het feit dat een dergelijk gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan een contract dat we met u afgesloten hebben (of voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract), (ii) voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen van onszelf of een derde partij (inclusief onze legitieme commerciële en gerelateerde belangen, zoals het begrijpen van onze klanten en potentiële klanten en het verstrekken van informatie over onze producten en diensten) en dit geen onnodige invloed heeft op uw belangen of grondrechten en vrijheden; of (iii) voor de naleving van wet- en regelgeving waaraan wij zijn onderworpen of waarvoor u ons toestemming hebt gegeven.


C. Het delen en openbaar maken van gegevens

Hieronder volgen enkele voorbeelden van manieren waarop wij Persoonsgegevens in de volgende gevallen kunnen delen of openbaar maken:

 • Om een dienst voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld, als u een item aanschaft of downloadt via de site. Als u ons bovendien per e-mail een vraag stelt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Als u een product aanschaft via de site, moeten we uw gegevens delen met derden om het door u aangevraagde product aan u te leveren en te installeren.
 • Met niet-gelieerde derden, serviceproviders, agenten of zelfstandige contractanten die ons helpen bij de instandhouding van onze site en die eventueel andere administratieve diensten aan ons verlenen (zoals onderhoud en analyse van gegevens). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze niet-gelieerde derden de Persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van de administratieve diensten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Deze niet-gelieerde derden/serviceproviders die ons helpen bij het beheer van onze site, hebben toegang tot Persoonsgegevens. Registreer u niet of dien geen Persoonsgegevens in als u niet wilt dat onze niet-gelieerde derden/serviceproviders toegang hebben tot uw gegevens.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het vertrouwen dat zulks noodzakelijk is om aan de wet of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze rechten of eigendommen te beschermen, waaronder de rechten en eigendommen van Clybouw Bedrijfsrevisoren, of om in dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van onze eindgebruikers te beschermen.
 • Met derden in het kader van een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, overname of de verkoop van al onze of vrijwel al onze bedrijfsmiddelen.
 • Om bescherming te bieden tegen potentiële fraude kunnen we de via deze site verzamelde gegevens controleren bij derden. Bij een dergelijke controle kunnen we uw Persoonsgegevens van die dienstverleners ontvangen.
 • Tenzij zoals beschreven in dit privacybeleid of bij ons verzoek om informatie zullen we de Persoonsgegevens niet anderszins gebruiken, delen of bekendmaken aan derden.

D. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN KINDEREN JONGER DAN ZESTIEN

Clybouw Bedrijfsrevisoren is er niet bewust op uit om kinderen die jonger zijn dan 16 om hun Persoonsgegevens te vragen en die te verzamelen. Evenmin staat Clybouw Bedrijfsrevisoren deze personen bewust toe om de site te gebruiken. Als u jonger bent dan 16, registreer u dan niet voor de site en stuur ons geen Persoonsgegevens.


E. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u ervoor kiest om ons Persoonsgegevens te verstrekken, kan Clybouw Bedrijfsrevisoren deze doorgeven naar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen of naar derden, over de grenzen, en van uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld die misschien niet hetzelfde niveau voor gegevensbescherming bieden als uw land.

We zullen voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Om dit niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens te garanderen, gebruikt Clybouw Bedrijfsrevisoren normaal gesproken een overeenkomst voor doorgifte van gegevens die gesloten wordt met de ontvanger en gebaseerd is op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Een exemplaar van deze bepalingen is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Neem voor meer informatie over doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte en de waarborgen contact met ons op (waaronder een kopie van de betreffende overeenkomst.


F. FORUMS, CHATROOMS EN ANDERE OPENBARE PUBLICATIEGEBIEDEN

Alle gegevens die u vermeldt in een bericht dat u publiceert op een website voor productbeoordeling, in een chatroom of in een ander openbaar publicatiegebied, zijn beschikbaar voor iedereen met internettoegang. Vermeld bijvoorbeeld uw e-mailadres niet in een door u gepubliceerd bericht als u niet wilt dat anderen dit adres weten.


G. WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is alleen van toepassing op via de site verzamelde gegevens. De site kunnen links naar andere websites bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor privacypraktijken of de inhoud van deze andere websites.


H. OVERDRACHT

Als onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk worden verkocht of overgenomen door een andere partij, of in het geval van een fusie, verleent u ons het recht om uw Persoonsgegevens en niet-persoonlijk gegevens over te dragen die via de site zijn verzameld.


I. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment aan te passen. Wanneer we dit doen, passen we ook de datum voor 'laatste aanpassing' onder aan dit privacybeleid aan.


J. BEVEILIGING

Geen enkele datatransmissie via internet is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen dan ook niet garanderen dat uw gegevens veilig naar ons worden verzonden. U begrijpt dat uw verzending van gegevens naar Clybouw Bedrijfsrevisoren geheel op eigen risico gebeurt.

Zodra we de door u verzonden gegevens ontvangen, stellen we redelijkerwijs alles in het werk om onze systemen te beveiligen. We gebruiken firewalls om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dit geen garantie is dat de gegevens nooit kunnen worden geopend, openbaar worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd ten gevolge van een probleem met de desbetreffende firewalls en beveiligingssoftware.

Als we vernemen dat onze beveiligingssystemen zijn geschonden, kunnen we proberen om u langs elektronische weg te informeren zodat u passende beveiligingsmaatregelen kunt treffen. Door deze site te gebruiken of door ons Persoonsgegevens te verstrekken stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve zaken in verband met uw gebruik van deze site. Bij een beveiligingsprobleem kunnen we een bericht op onze site publiceren. Ook kunnen we in deze omstandigheden een bericht sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk wettelijk recht op een schriftelijk bericht bij een beveiligingsprobleem.


K. BEWAREN

Uw Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit beleid en dit noodzakelijk is om onze diensten aan u te leveren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor gerechtvaardigde belangen. Neem contact met ons op voor meer informatie over toepasselijke bewaartermijnen.

Het is mogelijk dat we een geanonimiseerde vorm van uw Persoonsgegevens die niet langer naar u verwijst, voor statistische doeleinden zonder tijdslimieten bewaren, voor zover wij een legitiem en wettig belang hebben om dit te doen.


L. UW RECHTEN

U heeft het recht om: (i) informatie te vragen over en toegang te hebben tot alle Persoonsgegevens die we over u hebben; (ii) te verzoeken om het corrigeren van onjuiste Persoonsgegevens die we bijhouden; (iii) bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw Persoonsgegevens die wij uitvoeren (inclusief het recht om af te zien van elke directe marketing); (iv) te verzoeken om de Persoonsgegevens die we van u hebben te verwijderen; en (v) om een kopie van uw Persoonsgegevens aan te vragen in een redelijk normaal gebruikt format (of om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens in een dergelijke indeling over te dragen aan een externe dienstverlener).

Verzoeken met betrekking tot uw Persoonsgegevens, kunnen aan ons worden verstuurd via email naar audit@clybouw.net of per post aan Clybouw Bedrijfsrevisoren, Oosterveldlaan 246 - 2610 Antwerpen (Wilrijk).
. We zullen dergelijke verzoeken in overweging nemen en binnen 30 dagen reageren. We kunnen u een redelijke vergoeding in rekening brengen met inachtneming van de wet en vereisen mogelijk verificatie van uw identiteit door het verstrekken van een kopie van uw gegevens, zoals wettelijk is bepaald.


M. CONTACT OPNEMEN MET CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN 

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, of als u een kopie wilt aanvragen van de Persoonsgegevens die we over u hebben, neem dan contact met ons op via email naar audit@clybouw.net  of per post aan Clybouw Bedrijfsrevisoren, Oosterveldlaan 246 - 2610 Antwerpen (Wilrijk). Alle informatie in schriftelijke communicatie valt ook onder dit beleid. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, de Belgische Privacycommissie, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 1000 Brussel) maar we raden u aan eerst contact met ons op te nemen, omdat we er samen mogelijk op een efficiëntere manier kunnen uitkomen.

Ingangsdatum: 25 mei 2018
Laatste aanpassing: 23 november 2018