Aanpak Audit

Statutaire en contractuele auditopdrachten

Grote vennootschappen en verenigingen zijn bij wet verplicht een commissaris te benoemen voor telkens een periode van drie jaar. Daarnaast kunnen vennootschappen en verenigingen die niet onder deze verplichting vallen, een commissaris aanstellen of een audit van hun jaarrekening vragen om bijvoorbeeld te voldoen aan bijzondere wettelijke bepalingen, contractuele verplichtingen opgelegd door bv. subsidiegevers, enz.

Deze opdrachten omvatten zowel de Belgian GAAP als het IFRS boekhoudreferentieel.

Voor deze opdrachten wordt gebruik gemaakt van een auditsoftware die afgestemd wordt op de aard, de omvang en de risicodomeinen van uw entiteit.

Contractuele opdrachten van assurance

De assurance-opdrachten leiden tot het verstrekken van een redelijke mate van zekerheid. Het door de auditor verstrekte zekerheidsniveau stelt gebruikers van de geverifieerde informatie in staat om te beoordelen hoeveel vertrouwen ze aan die informatie kunnen toekennen. Deze opdrachten kunnen zeer divers zijn en gaan vanaf het onderzoek van een beperkt deel van een boekhouding tot het beoordelen en attesteren van omvangrijke financiële staten en documenten zoals budgetteringen, prospectussen, verslagen aan subsidieverstrekkers, evaluatie van de corporate governance structuur, evaluatie van compliance van rapporteringsmethodes,  e.dgl..

Eenmalige wettelijke opdrachten

De Belgische vennootschapswetgeving voorziet de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij specifieke financiële operaties:

 • inbreng in natura (zowel bij oprichting als bij kapitaalverhoging),
 • quasi-inbreng,
 •  omzetting van vennootschapsvorm,
 •  fusie en splitsing,
 • ontbinding van de vennootschap.

   Adviesverlening en begeleiding

  Dankzij onze jarenlange expertise en kennis zijn wij in staat om onze cliënten deskundig advies aan te bieden op het vlak van administratieve organisatie, waarderingen, fusies en overnames, due diligence, herstructureringen, fraudeonderzoek enz..

  Specialisaties :

  • Lokaal en internationaal gestructureerde ondernemingen
  • Groepen en dochterondernemingen van groepen
  • Financiële sector (banken, beursvennootschappen, betalingsinstellingen …): aanvaardings-dossiers, interne en externe audit …
  • Notariskantoren: controle en organisatie van de notariële boekhouding, waardering, opzetten samenwerkingen …
  • NGO’s
  • Non profit organisaties
  • Vervullen mandaten van onafhankelijk bestuurder, lid auditcomité en vereffenaar