Visie Audit

Uitgaande van onze ruime expertise in zowel de profit als de not-for-profit sector streven we naar de meest zinvolle aanpak in elk dossier: geen audit om de audit, maar een controle die via zijn verloop en de eruit volgende aanbevelingen kan bijdragen tot een steeds betere werking van de gecontroleerde entiteit. Er wordt steeds gestreefd naar een persoonlijke en efficiënte aanpak met wederzijds respect en vertrouwen waarbij goede communicatie centraal staat.

Over de jaren heen heeft ons kantoor een divers cliënteel opgebouwd, dat o.a. bestaat uit:

  • industriële, commerciële en dienstverlenende ondernemingen,
  • financiële ondernemingen erkend door de Nationale Bank van België,
  • vrije beroepen,
  • vzw’s en andere non-profitorganisaties.Audit-Accounting-Servicesjpg